سرویس اینترنت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

اینترنت پرسرعت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) | به همراه بسته های صبحانه
40 گیگ
50هزارتومان
 • + 40 گیگ صبحانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
100 گیگ
99هزارتومان
 • + 100 گیگ صبحانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید | ساعت استفاده از بسته های صبحانه ۲ تا ۷ صبح می باشد

اینترنت پرسرعت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) | به همراه بسته های شبـانــه
40 گیگ
50هزارتومان
 • + 40 گیگ شبانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
100 گیگ
99هزارتومان
 • + 100 گیگ شبانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید | ساعت استفاده از بسته های صبحانه ۲ تا ۷ صبح می باشد

سرویس اینترنت شش ماهه ( ۱۸۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

200 گیگ
220هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 180 روز
 • ترافیک سرویس : 200 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
500 گیگ
450هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 180 روز
 • ترافیک سرویس : 500 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت مدت دار | با سرعت مشخص شده | حجمی

120 گیگ
666 روز126 هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 333 روز
 • ترافیک سرویس : 60 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 1Mbps
 • حداکثر سرعت: 6Mbps

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت نــامحـدود

سرعت 1.5 مگابیت
82.000تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 1.5 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6

| ضریب اشتراک مشترکین ۶ می باشد و ترافیک سرویس نامحدود خواهد بود |

سرعت 6 مگابیت
295.400تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 6 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6

سرویس اینترنت نامحدود ویژه پـاییــز با حداقل تبادل ترافیک

سرعت 3 مگابیت
105.000تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 3 مگابیت
 • حداقل تبادل ترافیک : 180 گیگ داخلی
 • ضریب اشتراک : 6

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

فهرست