سرویس اینترنت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

اینترنت AIRMAX ماهانه / کد 517850

نام سرویس
ترافیک داخلی (گیگ)
قیمت کل(ریال)
2مگابیت|Base-2
20
250.000
2مگابیت|Base-4
40
490.000
2مگابیت|Base-6
60
670.000
2مگابیت|Plus-8
80
830.000
2مگابیت|Plus-10
100
980.000
2مگابیت|Plus-12
120
1.130.000
2مگابیت|Pro-14
140
1.250.000
2مگابیت|Pro-16
160
1.430.000
2مگابیت|Promax-18
180
1.500.000
2مگابیت| Promax -20
200
1.730.000
| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت شش ماهه ( ۱۸۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

اینترنت AIRMAXشش ماهانه / کد 517828

نام سرویس
حداقل تبادل ترافیک(داخلی)-گیگابایت
قیمت کل(ریال)
2مگابیت|Base-18
180
1.980.000
2مگابیت|Base-24
240
2.430.000
2مگابیت|Base-36
360
3.330.000
2مگابیت|Plus-48
480
4.230.000
2مگابیت|Plus-60
600
5.130.000
2مگابیت|Plus-72
720
6.030.000
2مگابیت|Pro-84
840
6.900.000
2مگابیت|Pro-96
960
7.800.000
2مگابیت|Promax-108
1080
8.700.000
2مگابیت| Promax -120
1200
9.600.000
| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت غیرحجمی

اینترنت غیرحجمی wide / کد 517949

نام سرویس
حداقل سرعت - مگابیت
حداقل تبادل ترافیک(داخلی)-گیگابایت
قیمت کل(ریال)
1upto 3 wide
1 Mbps
200
990.000
2upto 5 wide
2 Mbps
300
1.490.000
4upto 6 wide
4 Mbps
400
1.990.000
8upto 10 wide
8 Mbps
560
2.890.000
| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

اینترنت غیرحجمی Pro / کد 517852

نام سرویس
حداقل سرعت - مگابیت
حداقل تبادل ترافیک(داخلی)-گیگابایت
قیمت کل(ریال)
1 مگابیت
1 Mbps
180
900.000
2 مگابیت
2 Mbps
280
1.400.000
4 مگابیت
4 Mbps
580
2.800.000
8 مگابیت
8 Mbps
860
4.200.000
| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

| ضریب اشتراک مشترکین ۶ می باشد و ترافیک سرویس نامحدود خواهد بود |

حجم اضافه

حجم اضافه / کد 520147

حجم(بین الملل)-گیگابایت
حجم(داخلی)-گیگابایت
قیمت کل(ریال)
1
2
30.000
5
10
134.000
10
20
244.000
15
30
324.000
20
40
424.000
30
60
604.000
50
100
904.000
80
160
1.354.000
100
200
1.654.000
120
240
1.610.000
180
260
2.570.000
365
730
5.250.000
| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |
فهرست