سرویس ۹۹۹ روزه

این سرویس از اولین اتصال به مدت ۹۹۹ روز اعتبار خواهد داشت و کاربر در زمان اتمام ترافیک می‌تواند از ترافیک اضافه و یا فشفشه خریداری نماید و نیاز به تمدید سرویس نخواهد داشت.
سرعت این سرویس حداقل ۱ مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax خواهد بود.

999 روزه با 5 گیگ ترافیک
9.000تومان
 • مدت زمان : 999 روز
 • حداقل سرعت : 1 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • میزان ترافیک اولیه : 5 گیگابیت
999 روزه با 15 گیگ ترافیک
32.400تومان
 • مدت زمان : 999 روز
 • حداقل سرعت : 1 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • میزان ترافیک اولیه : 15 گیگابیت
سرویس نامحدود Wide

سرویس های حجمی

مشترک در طول دوره می توانند با قیمت مناسب و حداقل سرعت ۲ مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax از خدمات اینترنت استفاده نمایند. در زمان پایان ترافیک ، امکان خرید ترافیک اضافه با قیمت کمتر از معمول و هم‌چنین فشفشه‌، وجود دارد.

سرویس کم حجم تا سرعت بی نهایت یک ماهه
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت یک ماهه
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت سه ماهه
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت شش ماهه
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت یکساله
سرویس کم حجم تا سرعت بی نهایت یک ماهه
یک ماهه 2 گیگابایت
12.000تومان
 • مدت زمان : یک ماهه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در ماه : 2 گیگابایت
یک ماهه 7 گیگابایت
23.000تومان
 • مدت زمان : یک ماهه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در ماه : 7 گیگابایت
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت یک ماهه
یک ماهه 20 گیگابایت
48.000تومان
 • مدت زمان : یک ماهه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در ماه : 20 گیگابایت
یک ماهه 50 گیگابایت
96.000تومان
 • مدت زمان : یک ماهه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در ماه : 50 گیگابایت
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت سه ماهه
سه ماهه 45 گیگابایت
100.000تومان
 • مدت زمان : 3 ماه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در طول 3 ماه : 45 گیگابایت
سه ماهه 90 گیگابایت
168.000تومان
 • مدت زمان : 3 ماه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در طول 3 ماه : 90 گیگابایت
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت شش ماهه
شش ماهه 95 گیگابایت
193.000تومان
 • مدت زمان : 6 ماه
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در طول 6 ماه : 95 گیگابایت
سرویس پرحجــم تا سرعت بی نهایت یکساله
یکساله 180 گیگابایت
417.400تومان
 • مدت زمان : یکسال
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در طول یکسال : 180 گیگابایت
یکساله 500 گیگابایت
897.400تومان
 • مدت زمان : یکسال
 • حداقل سرعت : 2 مگابیت
 • حداکثر سرعت : نامحدود
 • ترافیک در طول یکسال : 500 گیگابایت

قوانین استفاده از طرح فشفشه:

فشفشه به صورت اتوماتیک شروع نمی شود و باید در منوی فشفشه آن را شروع کنید.
بعد از شروع فشفشه، امکان شروع شدن سرویس جدید، ترافیک اضافه و فاکتور IP را ندارید و همگی در صورت پایان یافتن فشفشه، شروع خواهند شد.
در هنگام استفاده از فشفشه ترافیک سرویس شما مصرف نخواهد شد.
ترافیک فشفشه به هیچ عنوان قابل انتقال به سرویس یا شخص دیگری نیست.
در صورتیکه ترافیک فشفشه شما به ۲۰۰ مگ برسد می توانید قبل از پایان یافتن مهلت اعتبار فشفشه، با کلیک بر روی آیکون “تمام کردن فشفشه در حال اجرا”، آن را به اتمام برسانید.
(توجه فرمایید که این آیکون زمانی به شما نمایش داده می شود که، ترافیک شما کمتر از ۲۰۰ مگ باشد)
می توانید چندین فشفشه خریداری و هر زمان که مایل به استفاده از آن ها بودید، آن ها را شروع کنید.
فشفشه تنها در صورتی قابل فعال‌سازی است، که به اندازه زمان فشفشه،از زمان سرویس باقی مانده باشد.
با تمدید یا تغییر سرویس، فشفشه‌های موجود در حساب کاربری قابل استفاده هستند.
اگر حجم فشفشه زودتر از زمانش تمام شود، با کلیک کردن روی اتمام فشفشه جاری،امکان فعال‌سازی یک فشفشه‌ی دیگر است .
ترافیک عادی سرویس با تمام شدن مهلت فشفشه نمی‌سوزد.

شارژ شگفت انگیز | فشفشه

راهنمای طرح شارژ شگفت انگیز | فشفشه

شارژ شگفت انگیز | فشفشه ، بسته‌های متنوع ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین سریع سیستم جنوب فعال می‌شود.
با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.

نکات خرید شارژ شگفت انگیز

مشترک گرامی در صورت استفاده از ترافیک فشفشه، شما ترافیکی با مبلغ بسیار کمتر اما با مدت‌زمان استفاده محدود (مطابق جدول پایین) خریداری می‌نمایید. این ترافیک اضافه در صورت عدم اتمام تا انتهای زمان خود یا پایان زمان سرویس به‌صورت خودکار صفر می‌گردد.لذا قبل از خرید حتماً به حداکثر زمان قابل‌ استفاده و حجم بسته ترافیکی کاملا دقت فرمایید.
ضمنا شما تا پایان زمان بسته ترافیک فشفشه خریداری کرده، امکان خرید بسته ترافیک فشفشه جدید و یا تغییر سرویس را نخواهید داشت.

قیمت شارژ شگفت انگیز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۷ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱۵ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳۰ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۹۰ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱۸۰ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳۶۵ روز
شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱ روز

قیمت : ۱٫۸۰۰ تومان

قیمت : ۵٫۴۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳ روز

قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان

قیمت : ۹٫۵۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۷ روز

قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

قیمت : ۱۴٫۴۶۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱۵ روز

قیمت : ۱۷٫۵۰۰ تومان

قیمت : ۲۲٫۵۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳۰ روز

قیمت : ۱۹٫۵۰۰ تومان

قیمت : ۲۴٫۵۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۹۰ روز

قیمت : ۴۴٫۵۰۰ تومان

قیمت : ۶۵٫۵۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۱۸۰ روز

قیمت : ۱۲۰٫۵۰۰ تومان

قیمت : ۱۵۸٫۵۰۰ تومان

شارژ شگفت انگیز | مدت زمان استفاده از ترافیک : ۳۶۵ روز

قیمت : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

قیمت : ۵۱۸٫۰۰۰ تومان

فهرست